Teated

Hiiumaa haigla töökorraldus alates 18.oktoobrist 2021
15.10.2021

SA Hiiumaa Haigla juhatuse liikme Riina Tamme korraldus

Hiiumaa haigla töökorraldus alates 18.oktoobrist 2021.a (nr. 7 18.10.2021.a)

1. Vastavalt Terviseameti peadirektori korraldusele peab Hiiumaa haigla tagama pandeemilise nakkuse raviks 4 üldvoodikohta ja 1 III astme intensiivravi voodikoha.

2. Seoses SARS-CoV-2 nakkusfooni kasvuga Eestis ning vajadusega tõhustada patsientide ning töötajate nakkusohutust kinnitan Hiiumaa haigla töökorralduse alates 18. oktoobrist 2021.a.:

2.1. kõikidele patsientidele ja haigla töötajatele kehtib kohustus kanda Hiiumaa haigla avalikel aladel (nt fuajee, koridorid, osakondade üldalad) meditsiinilist kaitsemaski,

2.2. haigla töötajad on kohustatud  kandma meditsiinilist kaitsemaski/respiraatorit patsientidega kokkupuutel (nt EMO, ambulatoorsed vastuvõtud, statsionaarne ravi, taastusravi, radioloogia, labor),

2.3. kõik patsiendid on kohustatud kandma ambulatoorsetel vastuvõttudel meditsiinilist kaitsemaski,

2.4. kõik patsiendid, kes saabuvad vastuvõttudele ja protseduuridele, peavad olema terved ning neil ei tohi olla viirushaigustele iseloomulikke tunnuseid (nohu, köha, palavik),

2.5. plaaniline ravi toimub,

2.6. statsionaarsele õendushooldusele plaanilisi patsiente (väljaspool haiglat) ei võeta,

2.7. plaanilised patsiendid, kes saabuvad haiglaravile protseduurideks ja operatsioonideks, mis nõuavad anesteesiat, TESTITAKSE enne hospitaliseerimist KIIRTESTIGA Covid- 19 suhtes (sõltumata vaktsineerimise staatusest),

2.8. plaanilised patsiendid, kes saabuvad päevaravile ja – kirurgia protseduuridele ja operatsioonidele, mis ei nõua anesteesiat, EI TESTITA Covid- 19 suhtes (sõltumata vaktsineerimise staatusest),

2.9. KÕIK ERAKORRALISED patsiendid, kes vajavad statsionaarset ravi, tuleb testida Covid- 19 suhtes kiirtestiga,

2.10. patsiendid, kes saabuvad endoskoopilisteks uuringuteks (gastroskoopia) EI TESTITA Covid- 19 suhtes. Uuringut teostaval personalil on kohustus kanda kõigile nõuetele vastavat IKV-d- kittel, respiraator, prillid,

2.11. patsiente, kes on viimase 6 kuu jooksul COVID-19 nakkuse läbi põdenud ja kel on selle kohta kehtiv tõend, EI TESTITA,

2.12. patsientide külastamine toimub raviarsti või osakonna õe nõusolekul. Külastada saab korraga üks (1) inimene, külastusaeg max 30 minutit. Külastaja peab olema terve ning tal ei tohi olla viirushaigustele iseloomulikke tunnuseid (nohu, köha, palavik)  ja kandma patsienti külastades meditsiinilist kaitsemaski. Külastajaid ei testita Covid- 19 suhtes,

2.13. tugiisikud on sünnituse juurde lubatud. Sünnituse juures tohib viibida korraga üks (1) tugiisik. Tugiisik peab olema terve ning tal ei tohi olla viirushaigustele iseloomulikke tunnuseid (nohu, köha, palavik). Tugiisik peab sünnitusosakonna ruumides kandma meditsiinilist kaitsemaski. Tugiisikut testitakse Covid- 19 suhtes kiirtestiga,

2.14. sünnitaja külastamine on lubatud raviarsti või ämmaemanda nõusolekul. Külastada saab korraga üks (1) inimene. Külastaja peab olema terve ning tal ei tohi olla viirushaigustele iseloomulikke tunnuseid (nohu, köha, palavik)  ja kandma sünnitajat külastades meditsiinilist kaitsemaski. Külastajaid ei testita Covid- 19 suhtes,

2.15. soovituslikult saabub patsient EMO ootealale üksi (v.a lapsed) ilma saatjateta. Saatja saab oodata haigla vestibüülis või autos/õues.

2.16. töötajaid (sõltumata vaktsineerimise staatusest), kes viibivad haigus- või hoolduslehel, testitakse tööle naasmisel Covid- 19 suhtes kiirtestiga.

3. Töökorraldus kehtib alates 18. oktoobrist 2021.a. ja vaadatakse üle vastavalt vajadusele.

 

Riina Tamm
Juhatuse liige